Neo Plasticisme

Neo plasticisme wordt ook wel nieuwe beelding genoemd. Nieuwe beelding wil zeggen; een nieuwe uitdrukking van de werkelijkheid.

Dit is een kunsttheorie die ontstond rondom het tijdschrift de Stijl in 1917. De belangrijkste personen hiervoor zijn Piet Mondriaan en Theo van Doesburg geweest. Mondriaan is lid geworden in 1909.    De bloei van deze stijl vindt plaats tussen 1917 en 1924. In 1924 verliet Van Doesburg de nieuwe beelding voor elemantarisme. Mondriaan bleef nieuwe beelding trouw tot zijn dood (1944).

De kunstenaars die nieuwe beelding als schilderstijl hadden, probeerden om een zo groot mogelijke mate van harmonie te bereiken.

Bij nieuwe beelding is de dualiteit tussen de materie van de wereld om ons heen en het idee van de kunstenaar zelf zeer groot.

Wanneer je een kunstwerk maakt zonder kleur dan wordt dit een passief kunstwerk genoemd, wanneer het wel kleuren bevat wordt dit een actief kunstwerk genoemd. Elk kunstwerk is een samenhang van ruimte, vlak, lijn en kleur. Dit worden de beeldingsmiddelen genoemd.

Volgens Mondriaan komt geen enkel kunstwerk zomaar toevallig tot stand, maar juist uit hetgeen dat bij die persoon opkomt ( subject, idee en het geestelijke).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *