Categorie archief: Stijlen

Orphisme

Orphisme werd in 1913 voor het eerst omschreven als abstracte stijl in de schilderkunst door Guillaume Apollinaire in het artikel die moderne Malerei. De eerste kunstenaars die volgens Apollinaire een orphistisch kunstwerk schilderde waren Robert Delaunay, Fernand Léger, Francis Picabia en Marcel Duchamp.

Orphisme is een schilderskunst waarbij je gebruik maakt van nieuwe elementen, die voor de buitenwereld onwerkelijk zijn, maar voor de schilders is het volkomen werkelijkheid. Bij een orphistisch kunstwerk wordt vooral veel gebruik gemaakt van verscheidene kleuren. Kubisme is de voorganger van het orphisme. Apollinaire verdeelde het kubisme in twee hoofdrichtingen en twee subrichtingen. De twee hoofdrichtingen waren volgens Apollinaire het wetenschappelijk en het orphische kubisme. Hiernaast waren er ook twee subrichtingen, dit waren het fysiek en instinctief kubisme. Het hoogtepunt van het orphisme lag tussen de lente van 1913 en 1914.

Door het uitbreken van de eerste wereldoorlog zijn veel kunstenaars weggegaan uit eigen land, hierdoor verspreidde de kunstenaars zich over de hele wereld. Zo trokken Robert en Sonia Delaunay naar Portugal, Duchamp en Picabia kwamen terecht in New York en Léger en kupka gingen naar Frankrijk.

De vrouw van Robert Delaunay heet Sonia Delaunay, Deze vrouw maakte ook orphische kunstwerken. Zo konden ze samen hun ideeën opdoen en verschillende kunstwerken maken. Hierdoor kreeg de naam Delaunay  een groot aandeel in de abstracte kunst.

Enkele bekende kunstwerken van Robert en Sonia Delaunay zijn:

 • De cirkelschijf
 • Elektrische prisma’s

Cobra Art

Cobra is een moderne stijl in de Europese kunststroming. Deze kunststroming ontstond op 1948 in Parijs. De Belgische kunstschilders Christian Dotremont en Joseph Noiret zijn hier de verantwoordelijke voor. De oprichters van de stijl Cobra komen uit Denemarken, België en Nederland. Hiervan zijn de hoofdsteden Copenhagen, Brussel en Amsterdam (CoBrA).

De oorspronkelijke Cobra leden zijn:

Asger Jorn (Den), Christian Dotrmont (Bel), Joseph Noiret (Bel), Karel Appel (Ned), Corneille (Ned), Constant (Ned).

Door verscheidene ziektes stopte rond 1951 de kunstvereniging. Niet alleen de ziektes waren de oorzaak. De Cobra-beweging heeft dus maar  een kleine 3 jaar bestaan, maar het heeft wel een grote invloed gehad op de moderne kunst. Cobra is een stijl waar je al je fantasie in kwijt moet kunnen, zonder dat je gediplomeerd bent. Hetgeen dat uiteindelijk op het doek staat moet dus spontaan zijn geschilderd, en de basis van een Cobra schilderij is vorm, kleur en lijn.

Het Cobra museum voor moderne kunst is op 8 november 1995 gevestigd in Amstelveen. In Dit museum vind je allerlei soorten kunstwerken van voornamelijk Nederlandse kunstenaars. Verder zijn er ook kunstwerken van de Cobra-beweging. In dit museum bevindt zich ook een Japanse zentuin. Deze tuin is aangelegd door Tajiri. De tuin betreft een Haiku, deze verwijst naar vier elementen:

Bergen (aarde), zee (water), wolken (lucht) en de zon die op het kunstwerk schijnt moet het vuur voor stellen.

Ook is er speciaal door Karel Appel voor het museum The Fountain gemaakt. Dit is een vijf meter hoog beeld midden op het plein.

Constructivisme

Constructivisme is een kunstvorm van 1919 tot 1934. Nadat het rayonisme en het suprematisme waren uitgevonden werd nu het constructivisme uitgevonden door Vladimir Tatlin. Constructivisten maakten vooral gebruik van geometrische vormen in hun composities. Bij constructivisme zie je meestal een creatie met daarop objectieve uitingsbehoeften. Zo zie je bijvoorbeeld twee zwarte vierkanten evenwijdig naast elkaar.

Ze werkten met verschillend materiaal zoals: glas, hout, metaal plastic en beton.

Volgens Vladimir Tatlin moest kunst als sociaal doel dienen, doordat Melevitch deze opvatting niet accepteerde, heerste er een sterke rivaliteit.

Eind jaren twintig werd het constructivisme niet meer geaccepteerd, eerst door Lenin en daarna werd het niet meer geaccepteerd door Stalin. De enige gewenste stijl vanaf dat moment was socialistisch realisme.

Naum Gabo en Anton Pevsner hebben het constructivisme van Tatlin verlaten in 1920. Beiden broers vertrokken naar Europa, waar ze een nieuwe stijl creëerde.  Deze stijl werd internationaal constructivisme genoemd.

Constructivisme is familie van verschillende stijlen en stromingen. Hieronder vindt u de bekendste:

 • Futurisme
 • Tsjechisch kubisme
 • Dadaïsme
 • De Stijl
 • Bauhaus

Neo Plasticisme

Neo plasticisme wordt ook wel nieuwe beelding genoemd. Nieuwe beelding wil zeggen; een nieuwe uitdrukking van de werkelijkheid.

Dit is een kunsttheorie die ontstond rondom het tijdschrift de Stijl in 1917. De belangrijkste personen hiervoor zijn Piet Mondriaan en Theo van Doesburg geweest. Mondriaan is lid geworden in 1909.    De bloei van deze stijl vindt plaats tussen 1917 en 1924. In 1924 verliet Van Doesburg de nieuwe beelding voor elemantarisme. Mondriaan bleef nieuwe beelding trouw tot zijn dood (1944).

De kunstenaars die nieuwe beelding als schilderstijl hadden, probeerden om een zo groot mogelijke mate van harmonie te bereiken.

Bij nieuwe beelding is de dualiteit tussen de materie van de wereld om ons heen en het idee van de kunstenaar zelf zeer groot.

Wanneer je een kunstwerk maakt zonder kleur dan wordt dit een passief kunstwerk genoemd, wanneer het wel kleuren bevat wordt dit een actief kunstwerk genoemd. Elk kunstwerk is een samenhang van ruimte, vlak, lijn en kleur. Dit worden de beeldingsmiddelen genoemd.

Volgens Mondriaan komt geen enkel kunstwerk zomaar toevallig tot stand, maar juist uit hetgeen dat bij die persoon opkomt ( subject, idee en het geestelijke).

Abstract expressionisme

Abstract expressionisme is een abstracte stijl en was vooral populair in de tijd van 1946 tot 1960. Het is uitgevonden in 1940 door Jackson Pollock en Willem de Kooning. Na de tweede wereldoorlog heeft de modern Amerikaanse stijl zijn eerste grote kunststroming gehad. De kunstenaars wilden hun gevoel kwijt en maakten heel persoonlijke kunstwerken.

New York School: de bekendste kunstenaars die deze stijl beoefende zijn onder andere:

 • Willem de Kooning
 • Jackson Pollock
 • Barnett Newman
 • Mark Rothko
 • Clyfford Still

Voor de Europese kunstenaars was het vanzelfsprekend dat het doel was om een mooi eindresultaat te creëren. Voor de kunst abstract expressionisme was het schilderen op een doek al het doel. Voor hun is de ontmoeting van de kwast met het doek zelf het meest belangrijk.

De diversiteit van de schilderijen is zeer groot, zo kan je abstract expressionisme niet koppelen aan een bepaalde stijl, en schilderen de kunstenaars niet allemaal dezelfde stijl. De ene schildert het kunstwerk totaal abstract, terwijl de andere het weer op zijn manier doet. Pollock schildert een heel drukke compositie, waarbij je ogen alle kanten tegelijk op willen kijken, terwijl Rothko weer met grote kleurvelden werkt. Doordat de compositie grote kleurvelden bevat is het een rustgevende compositie.